about-us

Aitame luua töökeskkonda, mis toetab tulemuste saavutamist

Eelkõige meeldib meile klientidega koos unistada, analüüsida ja vajadused lähteülesandeks kirja panna. Aga kui vaja, toetame oma kliente nõu ja jõuga ka unistuste elluviimisel.

Kui me räägime töökeskkonnast, siis me ei mõtle ainult füüsilist ruumi. Töökeskkond on füüsilise, virtuaalse ja sotsiaalse ruumi summa. Ei saa üle ega ümber kontori sotsiaalsest funktsioonist ja selle märgilisest tähendusest - füüsiline töökeskkond omab väga olulist rolli teadmiste- ja infovahetuses. Õppimine ja töötamine on sotsiaalsed protsessid. Aga organisatsiooni tulemuslikkus sõltub paljuski juhtimisest ja koostööst - kellega me koos töötame, missugused on omavahelised suhted, kuidas liigub info. Ja hürbriidtöö on ilmselgeks teinud, et tehnoloogia on võtmeks kaasaegse töökeskkonna loomisel ning peab olema integreeritud töökeskkonna projekti.

Arhitektid on meie tööd nimetanud eeltöö eeltööks. Ehitusprojekti standard sellist mõistet ei tunne ja ega me hooneid projekteerigi, ehkki töökeskkonna planeerimine on segu väga paljudest valdkondadest. Meie tööriistad ja meetodid aitavad nii organisatsioonil enesel kui arhitektil/projekteerijal aru saada, kuidas organisatsioon töötab täna ja tulevikus ning mida ta vajab tulemuste saavutamiseks. Et luua töökeskkond, mida organisatsioon vajab, alustame koos kliendiga analüüsist: strateegia, struktuur, tööprotsessid ja organisatsioonikultuur; mis on täna ja millisena nähakse tulevikku jne. Töötubade, küsitluste, intervjuude, protsesside ülevaatuste, ruumikasutuse auditite, sihtrühmade teekondade kaardistamise, andmete analüüsimise, pilootprojektide, erinevate lahendusalternatiivide läbikaalumise ja paljude muude tegevuste tulemusel sünnib töökeskkonna strateegia ja tulevase töökodu lähteülesanne.

Meil on kahe peale 45+ aastat kogemust tulemuste juhtimisel ja muudatuste elluviimisel ning meie osalusel on ellu viidud 30+ töökeskkonna projekti. See kogemus ütleb, et töökeskkonna kavandamisel ei tööta põhimõte “üks suurus sobib kõigile”. Oleme veendunud, et iga klient on erinev ja omalaadne ning vajab eraldi tähelepanu. Aga just sellised süvenemist nõudvad väljakutsed meile meeldivadki. Kohe hullupööra meeldivad.

Räägime läbi, kas ja kuidas saame unistuste kirjeldamisel ning tulemusliku töökeskkonna elluviimisel abiks olla.